Het fundament van de slimme wijk in Helmond wordt aangelegd

Spectral gaat een smart grid bouwen om alle energieproducenten en -consumenten in het nieuwe Brainport Smart District met elkaar te verbinden.