Decorative border

June 6, 2019

Grootste batterij bij windpark in Nederland in gebruik genomen

Hartel, Nederland, 6 juni 2019 – Het grootste door wind aangedreven batterijopslagsysteem van Nederland wordt morgen officieel onthuld langs het Hartelkanaal, nabij de haven van Rotterdam. In een land waar ooit windmolentechnologieën werden ontwikkeld om land terug te winnen op de zee, zijn Nederlandse innovators vandaag systemen aan het ontwikkelen die de overvloedige wind van de regio benutten om een 21e-eeuws energiesysteem aan te drijven dat zowel stabiel als schoon is. De megabatterij van 10 MW in Hartel is aangesloten op een windmolenpark van 24 MW om een volledig op hernieuwbare energie gebaseerde elektriciteitscentrale te creëren die met slimme technologieën het bredere energienet ondersteunt. Spectral, een smart-grid-technologiebedrijf in opdracht van de toonaangevende Nederlandse leverancier van duurzame energie Greenchoice, heeft de bedrijfskritische besturingssystemen ontwikkeld waarmee de combinatie van windpark en batterij kan dienen als de ruggengraat van een toekomstig energiesysteem waarin fossiele brandstoffen niet langer een rol hebben.

Maurice Koenen, manager sourcing en portfoliomanagement bij Greenchoice:

“Langs het Hartelkanaal hebben we 8 windturbines staan die samen gemiddeld 68 GWh groene stroom per jaar produceren. Als het erg waait, is er veel aanbod en als er in die periodes onvoldoende vraag is, moeten de windturbines mogelijk worden uitgezet om overaanbod in het systeem te voorkomen. Met de batterijen kunnen we de windturbines draaiende houden om verspilling van duurzame energie te voorkomen. De windenergie kan in de batterijen worden opgeslagen en op een later moment aan het energienet worden geleverd. Bovendien kan het batterijsysteem slimme energiediensten leveren die helpen om het Europese netwerk op 50 Hz in balans te houden.”

Philip Gladek, CEO van Spectral, zegt:

“Naarmate we meer kolen- en gascentrales sluiten, zullen we miljoenen gedistribueerde energiesystemen moeten coördineren, zoals zonne-energie, windenergie en batterijen, om ervoor te zorgen dat elektriciteit kan worden geleverd met hetzelfde niveau van betrouwbaarheid dat we gewend bent. De oplossing die we bij Hartel hebben geïmplementeerd, is een uitstekend voorbeeld van dit werkingsprincipe: we besturen de batterijen en windturbines tegelijk en voegen een intelligentielaag toe waardoor het gecombineerde systeem positief kan bijdragen aan de balans van het bredere Europese netwerk.”

Hoewel het handhaven van de netbalans op 50 Hz een cruciaal kenmerk is dat nodig is om de lichten aan te houden, brengt de energietransitie een aantal andere belangrijke uitdagingen met zich mee, zoals congestie van distributiekabels. Hogere penetratie van hernieuwbare energiebronnen, gecombineerd met elektrificatie van verwarming en mobiliteit, zet de huidige netinfrastructuur onder druk, waardoor energiebedrijven vaak moeten investeren in zeer kostbare netupgrades. Het Hartel-project is een goed voorbeeld van hoe dit probleem kan worden aangepakt met behulp van slimme energietechnologie. “Met de oplossing die we bij Hartel hebben geïmplementeerd, kan Greenchoice de bestaande elektriciteitsinfrastructuur optimaal benutten. Bovendien zijn de assets klaar om te reageren op stuursignalen van de lokale of landelijke netbeheerders om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen”, zegt Gladek.

Nu het steeds belangrijker wordt om het probleem van congestie op het net aan te pakken, hebben Nederlandse netbeheerders onlangs hun plannen aangekondigd om een nieuw platform genaamd GOPACS (“Grid Operators Platform for Congestion Solutions”) te lanceren, waarmee ze on-demand congestiehulpdiensten kunnen kopen van flexibele systemen zoals de energiecentrale Hartel II.

Hoewel Nederlanders van oudsher toonaangevend zijn op het gebied van windtechnologie, markeert het Hartel-project een nieuw tijdperk van evolutie op dit gebied. Koenen vult aan: “Na de succesvolle realisatie van het project bij Hartel, streven we ernaar om dit model te repliceren in onze andere windparken.” Dit kan snel gebeuren, aangezien Spectral al bezig is met het aansluiten van nog eens 100 MW aan windturbines van Greenchoice in heel Nederland.

Contact Form

Related News

Questions? Contact us!

Contact us