Decorative border

May 28, 2020

ATELIER: Een wereldwijde smart energy showcase in het creëren van energiepositieve gebieden

Amsterdam, 8 juni 2020 – Spectral is als partner betrokken in het ATELIER project, een internationaal consortium van in totaal 30 partners, om een community gedreven energiepositief gebied te ontwikkelen – een gebied dat op jaarbasis meer duurzame energie produceert dan dat het consumeert.

Het ATELIER project

Als onderdeel van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, zal het ATELIER (AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities) project energiepositieve gebieden gaan demonstreren in twee zogenaamde Europese “Lighthouse Cities”, te weten Amsterdam (NL) en Bilbao (ESP), met als doel om dit te repliceren in zes volg steden binnen Europa. Het ATELIER project heeft hiervoor in totaal € 19,2 miljoen toegekend gekregen vanuit de Europese Commissie.

Frans Verspeek, Algehele Projectcoördinator ATELIER, Gemeente Amsterdam: “Het ATELIER project integreert al de verschillende locaties binnen Buiksloterham in een energiepositief gebied om te demonstreren hoe slimme technologie op lokaal niveau meer toekomstbestendigheid en energie-efficiëntie kan bewerkstelligen. Lokale communities werken hierin (virtueel) samen om het energienetwerk stabiel te houden en om zoveel mogelijk lokaal opgewekte duurzame energie ook daadwerkelijk lokaal te gebruiken”.

Het unieke van het Amsterdamse Demonstratieproject

Het Amsterdamse Demonstratieproject wordt geïmplementeerd in het Buiksloterham gebied in Amsterdam Noord. Vanuit de focus op duurzaamheid en energie-innovatie initiatieven binnen dit transformatiegebied is Buiksloterham een internationaal toonaangevende hub van duurzame technologie geworden. De afgelopen jaren hebben verschillende communities en projectontwikkelaars in dit gebied, waaronder De Ceuvel, Schoonschip en Republica, geïnvesteerd in de realisatie van smart microgrids in samenwerking met Spectral, dat binnen het ATELIER project de leidende technologiepartner is voor het Amsterdamse Demonstratieproject. Binnen het ATELIER project worden alle bestaande en nieuw te realiseren smart microgrids in het gebied geïntegreerd in een overkoepelende gebieds smart-grid, waarmee alle opwek en opslag van lokale duurzame energie wordt geaggregeerd tot een grotere energie community portfolio. De afbeelding hierboven toont de smart microgrids en communities die betrokken zijn in het Amsterdamse Demonstratieproject, maar het doel is om het initiatief verder op te schalen naar de rest van het Buiksloterham gebied en aangrenzende (woon)wijken.

De betrokken duurzame energie innovatie locaties

Het Amsterdamse Demonstratieproject bestaat uit vier smart microgrids en een energie coöperatie, te weten Republica en Poppies – twee nieuwbouwkavel ontwikkeltrajecten waarbinnen appartementen, een hotel, horeca, retail en kantoren worden gerealiseerd -, Schoonschip (de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa met 47 energieneutrale waterwoningen), De Ceuvel (een circulaire broedplaats met kantoren en een café) en PEK Ecostroom (een lokale energiecoöperatie met een groot zonnedak). Deze vijf locaties worden geïntegreerd in het nieuwe gebieds smart-grid platform, waar ook het nieuwe drijvende afvalwater reststof terugwinningsstation en verschillende andere grotere zonnedaken in het gebied aan worden toegevoegd. Deze locaties vormen de initiële groep van participanten binnen het energiepositieve gebied van het Amsterdamse Demonstratieproject.

Een nieuw Lokaal Energiemarkt gebiedsplatform voor “Citizen Energy Communities”

Binnen het Amsterdamse project zullen verschillende integrale elektriciteits- en warmte netwerken worden geïntegreerd, inclusief meer dan 1 MWtpiek aan zonopwek, slimme warmtepompen, (ondergrondse) warmteopslag, slimme laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, en 30 decentrale thuisbatterijen en een centrale buurtbatterij met een
opslagcapaciteit van ruim 1 MWh. Een technologisch kernaspect van het Amsterdamse demonstratieproject is de implementatie van het door Spectral te ontwikkelen Lokale Energiemarkt gebiedsplatform, waarmee lokale bewoners en bedrijven in staat worden gesteld om onderling lokale duurzame energie uit te wisselen en de potentie van de zogenaamde flexibiliteit van hun energie assets optimaal te benutten. Door het ter beschikking stellen van hun energie assets, zoals warmtepompen en batterijen, kan de geaggregeerde Buiksloterham energie community via het Lokale Energiemarkt Platform energiediensten aan gaan bieden aan de netbeheerder en de energiebedrijven. Het platform faciliteert hierdoor niet alleen nieuwe verdienmodellen voor de lokale participanten, maar het draagt ook bij aan de stabilisatie van het (lokale) energienetwerk en een grotere penetratie van duurzame energiebronnen. De nieuwe integrale technologische toepassingen die gedemonstreerd worden binnen ATELIER zijn in lijn met de nieuwe Europese wet- en regelgeving (Clean Energy Package) omtrent de opkomende sleutelpositie van de zogenaamde Citizen Energy Communities.

Europese Fellow Cities

Het project is in november 2019 gestart en zal in oktober 2024 worden afgerond. Naast de twee Lighthouse Cities, Amsterdam en Bilbao, zullen zes additionele Europese steden (Fellow Cities) de ATELIER demonstratieprojecten nauwlettend observeren en kennis en geleerde lessen absorberen. De intentie is om de ATELIER oplossingen binnen Europa te repliceren en verder op te schalen in de betrokken Fellow Cities die bestaan uit: Budapest, Matosinhos, Riga, Kopenhagen, Bratislava en Krakau.

Dit project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 864374

Philip Gladek, CEO & oprichter Spectral: “Spectral heeft de laatste jaren intensief samengewerkt met projectontwikkelaars en lokale gemeenschappen in het Buiksloterham gebied om hen te helpen in de realisatie van hun zeer hoge duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn zeer enthousiast om samen met de Gemeente Amsterdam en alle andere betrokken partners dit verder op te schalen en daarmee te demonstreren hoe we slimme, energiepositieve gebieden kunnen ontwikkelen om de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening te faciliteren”.

Visualisatie van de betrokken communities en duurzame energieopwek locaties binnen het Amsterdamse Demonstratieproject in het
Buiksloterham gebied (Amsterdam Noord).

SPECTRAL

Spectral is een in Amsterdam gevestigde end-to-end systems en platform integrator gericht op het smart energy domein. Met als kernexpertise het ontwikkelen en implementeren van de volgende generatie integrale smart energy besturingssystemen, heeft Spectral als missie om de energietransitie te versnellen door het realiseren en opschalen van smart grids, smart assets en smart buildings.

Atelier

Het project wordt gecoördineerd door de Gemeente Amsterdam en het consortium bestaat uit 30 partners vanuit 11 verschillende Europese landen. Zie de website: https://smartcity-atelier.eu/ voor meer informatie over het project en het consortium.

 

Contact Form

Related News

Questions? Contact us!

Contact us