Decorative border

June 16, 2020

Spectral en GIGA Storage bouwen het krachtigste batterijsysteem in Nederland

Amsterdam, 16 juni 2020 – Energieopslagbedrijf GIGA Storage en smart-energy-technologiebedrijf Spectral gaan een strategische samenwerking aan om de Giga Rhino-batterij te integreren in het landelijke energienetwerk. Met maar liefst 12 megawatt aan vermogen en een jaarlijkse opslagcapaciteit dat gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van 5.000 huishoudens, wordt de Rhino-batterij het meest impactvolle energieopslagsysteem op Nederlandse bodem. Om de prestatie van de batterij zo optimaal mogelijk te houden en de batterij zo slim mogelijk aan te sturen op basis van de flexibiliteitsbehoefte vanuit de verschillende gekoppelde energiemarkten, zal Spectral STELLAR implementeren.

Ruud Nijs, CEO van GIGA Storage: “De Rhino batterij is ons eerste energieopslag project en we zijn inmiddels volop bezig met de voorbereiding van de volgende opslagsystemen. Om dit soort complexe systeemintegratie-projecten te realiseren, hebben wij toonaangevende partners nodig. Spectral heeft bewezen een internationale koploper te zijn in dit segment en we zijn verheugd dat wij ze aan boord hebben als de end-to-end system en platform integrator. We kijken er naar uit om de komende jaren met Spectral een impactvolle strategische partnerschap op te bouwen”.

Het unieke van de Rhino batterij

De Rhino batterij komt te staan bij het testcentrum van Wageningen University & Research center in Lelystad, naast het windpark Neushoorntocht. Eenmaal geïnstalleerd is het de krachtigste batterij van Nederland. De Rhino batterij wordt aangestuurd om de lokale productie van hernieuwbare energiebronnen, die achter hetzelfde aansluitpunt van Windnet zijn geïnstalleerd, te maximaliseren. Met een vermogen van 12 megawatt zal de Rhino batterij een aanzienlijke impact hebben op het nationale elektriciteitsnetwerk en een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot binnen de landelijke energieketen. Om die impact te maximaliseren zal de Rhino batterij worden gekoppeld aan verschillende energie- en capaciteitsmarkten om flexibiliteitsdiensten te leveren ter stabilisering van het (inter)nationale elektriciteitsnet. De komende jaren wordt in het gebied rondom de Rhino batterij 120 megawatt aan zonne-energie en 138 megawatt aan windenergie gerealiseerd. Hiermee wordt dit gebied wereldwijd een van de grootste smart grids.

Spectrals toegevoegde waarde

Giga Storage heeft, als initiator en eigenaar van de Rhino batterij, Spectral gecontracteerd als de end-to-end system & smart energy platform integrator. De implementatie van de Rhino batterij is Giga’s eerste project en een opmaat naar vele andere grootschalige energieopslag systemen op Nederlandse en Europese bodem. STELLAR zorgt voor optimale prestaties van de lokale assets en het aansturen van de batterij op basis van de flexibiliteitsbehoefte vanuit de verschillende gekoppelde energiemarkten. Het marktprijs voorspelling algoritme van het eigen Giga cloud platform optimaliseert de financiële kant van de geleverde flexibiliteitsdiensten. Met de toevoeging van Giga’s 12 megawatt stuurt STELLAR straks meer dan 40% van de landelijke stationaire batterijcapaciteit voor netstabilisering aan. Spectral neemt hiermee een landelijke marktleidende positie in.

Tom Westra, medeoprichter & CCO Spectral: “Als impactgedreven smart energy technologiebedrijf richten wij ons op de meest impactvolle kansen om het energiesysteem structureel te veranderen en de transitie richting een 100% duurzame energievoorziening te versnellen. Wij zijn zeer verheugd om de Rhino batterij te gaan integreren en in de strategische samenwerking met Giga Storage de komende jaren meerdere van dit soort impactvolle projecten binnen Europa te gaan realiseren”.

De waarde van flexibiliteit ontsluiten

Naarmate de energietransitie vordert, wordt de uitdaging voor de netbeheerder, om het nationale elektriciteitsnetwerk stabiel te houden en om de vraag en aanbod van (duurzame) elektriciteit binnen de energie portfolio’s van de leveranciers optimaal te matchen, steeds groter. Energie-assets zoals grootschalige batterij systemen kunnen deze fluctuaties tijdelijk
opvangen en dragen hiermee structureel bij aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Tevens zorgen dit soort grootschalige opslagsystemen voor een hogere mate van invoeding van duurzame energiebronnen waardoor versnelde uitfasering van fossiele brandstoffen kan worden gerealiseerd.

Belangrijke partners

Belangrijke partners voor dit project zijn NEC (batterijleverancier), ENGIE (installatie), Windnet (eigenaar van de lokale netaansluiting) en de RVO (toekenning van de DEI-subsidie voor dit project).

Artist impression van het GIGA Rhino batterijsysteem in Lelystad, naast het Neushoorntocht windpark

SPECTRAL

Spectral is een in Amsterdam gevestigde impactgedreven end-to-end system en platform integrator gericht op het smart energy domein. Met als kernexpertise het ontwikkelen en implementeren van de volgende generatie integrale smart energy besturingssystemen, heeft Spectral als missie om de energietransitie te versnellen door het realiseren en opschalen van smart grids, smart assets en smart buildings.

GIGA Storage

GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag in Europa. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. GIGA Storage heeft als doel om marktleider in Europa te worden in grootschalige energieopslag. Dit wordt gerealiseerd door strategische allianties aan te gaan met marktpartijen zoals dienstverleners en energiebedrijven. Voor meer informatie ga je naar: www.giga-storage.com

Contact Form

Related News

Questions? Contact us!

Contact us