Decorative border

July 14, 2022

De Dijken: Hier zet zonne-energie zoden aan de dijk

In de polder in Schagen hebben we in een innovatieve samenwerking het zonnepark van de toekomst gebouwd: De Dijken. Dankzij een optimale samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Greenchoice en Spectral en de implementatie van het innovatieve STELLAR wordt er hyperefficiënt gebruik van de beschikbare zonne-energie én van de beschikbare infrastructuur.

De Dijken

De duurzame energiecentrale van De Dijken bestaat uit een zonnepark van 13,5 MWp en laadplein voor mobiele batterijen tot een maximaal vermogen van 6,6MW. Het park heeft 30.000 zonnepanelen, wat goed is voor 4.200 huishoudens aan stroom. Het laadplein is voorbereid voor nog meer andere batterijsystemen. Het zonnepark is voorzien van bifacial panelen, de nieuwste PV-panelen. Deze panelen kunnen ook deels zonne-energie aan de onderkant opnemen. Dankzij de ruimte, opstelling, en de ondergrond (gras), verwacht Greenchoice extra veel stroom op te wekken. Naast het andere gezamenlijke project, Hellegatsplein is dit het tweede mobiele laadplein in Nederland en het grootste laadplein in het land.

Foto: het zonnepark inclusief windturbines en batterijen

Hernieuwbare energie voor later

De batterijen bij De Dijken worden door Greenchoice gebruikt voor het balanceren van het stroomnet, door te laden en ontladen op momenten van overschot of tekort op het net. Zo kan een eventueel overschot aan duurzame stroom opgeslagen worden en op een later moment van grotere vraag alsnog geleverd worden. Daarnaast kunnen diverse systeemdiensten worden geleverd aan TenneT om de balans op het net te garanderen en kan het zonnepark worden teruggeregeld op het moment dat er een overschot aan zonnestroom op het net is.

Meer groene energie

De Dijken is een uitstekend voorbeeld van effectieve integratie van PV met energie-opslagsystemen. Spectral heeft de rol van systeemintegrator op zich genomen, dat systeem ontworpen en haar STELLAR geïmplementeerd. Het resultaat is een positieve business case voor alle stakeholders. Het project werkt zo ook als katalysator: het is een bewezen business case en geeft investeerders vertrouwen in hybride duurzame energiecentrales met energie-opslag.

Daarnaast maken we optimaler gebruik van de beschikbare hernieuwbare energie. Zo versnellen we de noodzakelijke systeemverandering in de energiesector en versterken we de duurzame energietransitie.

Efficiënter elektriciteitsnet

De combinatie van batterij en zon kan in de toekomst middels de inzet van het smart grid platform, STELLAR, ingezet worden om netcongestieproblemen in de regio te voorkomen. Bovendien maakt De Dijken optimaal gebruik van de infrastructuur. Het park gebruikt een netaansluiting van slechts 10 MW, terwijl de batterijen en zonnepanelen tijdens piekmomenten wel tot 20 MW kunnen leveren. Het smart-grid platform, STELLAR, van Spectral faciliteert monitoring en realtime slimme aansturing van de assets voor lokale optimalisatie.

Optimale samenwerking

Er zijn meerdere partijen betrokken bij De Dijken. ProSoldiga is de eigenaar van het park. Greenchoice is de hoofdaannemer van het project en verzorgt de optimale inzet op de energiemarkt. Spectral is systeemintegrator en verantwoordelijk voor het optimaliseren en slim aansturen van de combinatie van batterij en zonnepark.

De samenwerking heeft een hoop unieke aspecten. Zo zijn bij dit soort projecten het PV-park en de batterijen doorgaans eigendom van één partij. In dit geval is het eigendom gescheiden maar worden het park en de batterij wel gecombineerd in één integrale power purchasing agreement met Greenchoice. Dit project bewijst dat samenwerking tussen meerdere partijen in innovatieve contractvormen niet alleen mogelijk is, maar ook een goed idee is: alle betrokken partijen hebben er baat bij. Dankzij De Dijken kunnen we in de toekomst meer vergelijkbare projecten opstarten.

Jurgen Duivenvoorden, Manager Trading en Forecasting, Greenchoice: “Na meerdere succesvolle opslagprojecten hebben we nu een volgende stap kunnen zetten in het ontsluiten van flexibiliteit voor onze klanten. Door onze samenwerking met Spectral kunnen we snel nieuwe bronnen van flexibiliteit ontsluiten.”

Philip Gladek, CEO, Spectral: “Projecten zoals De Dijken laten zien dat batterijen dankzij slimme technologie en goede samenwerking efficiënt ingezet kunnen worden om meerdere energiediensten te leveren. In dit geval vervangen we niet alleen dieselgeneratoren op plekken zonder netaansluiting, maar zorgen we ook voor regionale en nationale netbalancering. En dat met dezelfde groep assets.”

 

Contact Form

Related News

Questions? Contact us!

Contact us