Decorative border

July 19, 2023

Energielabels veranderen - wat betekent dat?

Wat betekenen de EPBD-amendementen

De recente substantiële wijzigingen door de Europese Unie aan de Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) signaleert ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor een aantal belanghebbenden in de bouwsector. Eigenaars van onroerend goed in alle sectoren zullen gevolgen ondervinden van de wetswijzigingen. Dit blogartikel verduidelijkt de effecten van de EPBD-wijzigingen voor vastgoedeigenaren, waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop het energielabellandschap verandert, hoe legitiem bestaande labels zijn en hoe nieuwe labels worden gepromoot.

Samenvatting van de EPBD-amendementen en hun impact op de duurzaamheid van onroerend goed

De energie-efficiëntiewetgeving van de Europese Unie is grotendeels gebaseerd op de EPBD. De recente wijzigingen veranderen drie belangrijke elementen die directe gevolgen zullen hebben voor eigenaren van onroerend goed.

1) Wijziging van de gebruikte energielabels: De wijziging van de energielabels is een van de belangrijkste verbeteringen die door de EPBD-amendementen zijn aangebracht. Deze labels zijn essentieel om gebruikers informatie te geven over hoe energiezuinig hun gebouwen zijn. De labels zelf veranderen echter als gevolg van een veranderend regelgevingskader. Dit werd nogal lastig gemaakt door de verschillende pluspunten in het bestaande energielabel. Alles krijgt het label A als het momenteel het label A plus één of meer pluspunten heeft. Het hoogste label, A+ – momenteel A met vijf plusjes – zal op termijn gereserveerd worden voor gebouwen die energieneutraal zijn.

 

2) Geldigheid van labels: De maximale geldigheidsduur van energielabels wordt onder de gewijzigde EPBD verlaagd van 10 jaar naar 5 jaar. Voor labels A tot en met C blijft dit 10 jaar, maar voor labels D en lager wordt dit 5 jaar. Gebouwen en eenheden bestemd voor residentieel gebruik moeten vanaf 1 januari 2030 minimaal energieprestatieklasse E hebben en vanaf 1 januari 2033 minimaal energieprestatieklasse D. Hierdoor ontstaat een extra prikkel om stappen te zetten in de richting van betere energieprestaties.

 

3) Hogere labelnauwkeurigheid: deze nieuwe labels zullen nog meer nadruk leggen op duurzaamheid en energie-efficiëntie. De nieuwe energielabels proberen een breder scala aan duurzaamheidscriteria te dekken, terwijl de oudere labels slechts een basisoverzicht boden van de prestaties van een gebouw.

Wat voor invloed heeft dit op BRIGHTER-gebruikers

BRIGHTER-gebruikers kunnen bij het wisselen van labels rekenen op een verbeterde gebruikersinterface die compatibel is met het nieuwe etiketteringssysteem. Ze kunnen erop anticiperen dat deze verschuiving wordt weerspiegeld in het product. Het BRIGHTER-platform ondersteunt het naadloos maken van deze update. De widget van het platform zal de nieuwe labels weergeven via onze EP-Online-integratiefunctie, waarmee onze Nederlandse gebruikers hun energielabels rechtstreeks kunnen ophalen uit de officiële database van alle energielabels in Nederland. Ze kunnen ook gegevens volgen van branchebenchmarks zoals CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmarks) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Dankzij deze verbindingen hebben gebruikers van BRIGHTER toegang tot de meest grondige duurzaamheidsindicatoren op de markt!

Wij zijn huiverig voor grote beloftes over de toegevoegde waarde van energielabels. Ze kunnen een goed uitgangspunt zijn, maar het kan zijn dat ze niet de volledige complexiteit van de duurzaamheid van een gebouw weergeven. Alleen de tijd zal het leren welke impact EPBD-amendementen hebben op de duurzaamheid van vastgoed. Het kernidee van Spectral’s BRIGHTER is om meerdere statistieken en metingen te combineren om gebruikers de meest uitgebreide inzichten te geven die op de markt beschikbaar zijn. Deze strategie is consistent met de focusverschuiving van de EPBD-amendementen, die een breder begrip van de duurzaamheid van gebouwen bevorderen, voorbij de grenzen van energie-etikettering alleen.

BRIGHTER kan haar gebruikers diepgaande analyses en praktisch advies blijven bieden door zich aan te passen aan veranderingen in energielabels, verkorte geldigheidsperioden en het promoten van nieuwe labels. Gebruikers van BRIGHTER kunnen de functies van het platform gebruiken om deze veranderingen efficiënt te beheren en ervoor te zorgen dat hun gebouwen energie-efficiënt en milieuvriendelijk blijven terwijl het inspeelt op het veranderende landschap van duurzaamheid van gebouwen!

Related News

Questions? Contact us!

Contact us