Decorative border

November 7, 2023

Meer energie, meer problemen?

Het aanbod van hernieuwbare energie blijft hard doorgroeien, maar wordt waarschijnlijk ingehaald door de toenemende elektriciteitsvraag. En beiden worden in de weg gezeten door netcongestie. Gelukkig zijn er oplossingen: groepscontracten, stevige analyses, en slimme software. Hiermee maken we verdere ontwikkelingen van bedrijven en duurzame energie mogelijk, en bereiden we ons voor op het toekomstige energiesysteem.

Voorspelling: meer hernieuwbare energie, meer vraag

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelt een significante groei van hernieuwbare energie in de energiemix in 2030 in hun rapport, de Klimaat- en Energieverkenning 2023 (KEV 2023). De verwachting is dat het aandeel hernieuwbare energie tussen de 32% en 42% ligt. Daarnaast schat het PBL dat het bestaande beleid voldoende is om een reductie van CO2-uitstoot van 46% tot 57% te bereiken. Echter, de stijgende vraag  naar groene waterstof en de elektrificatie van de industrie kunnen de groei van wind- en zonne-energie overtreffen.

Congestie als belemmerende factor

Het gevolg hiervan is dat er meer energie uit bijvoorbeeld gascentrales nodig is met de daarbij horende uitstoot van broeikasgassen. De elektriciteitssector is een belangrijke spil in  de energietransitie en staat voor verschillende uitdagingen. Door de huidige netcongestieproblematiek wordt de groei van duurzame energie in het elektriciteitsnet gehinderd in het behalen van het door minister Rob Jetten gestelde doel om in 2035 als eerste sector klimaatneutraal te zijn.

Urgentie voor de energietransitie

Mooi om te zien dat het voorspelde aandeel hernieuwbare energie in de energiemix in 2030 flink zal toenemen, waarmee we steeds dichter bij een duurzame samenleving komen. De urgentie van de situatie wordt ook duidelijk uit het advies om de beleidsmaatregelen snel en ambitieus in te voeren. De elektrificatie en verduurzaming van de sectoren industrie en mobiliteit zullen een grote rol spelen in de energietransitie. Dat de doelstellingen alleen haalbaar zijn wanneer alles meezit geven aan dat we er nog niet zijn en er nog hard aan getrokken moet worden.

Groeps-TO-contracten

De elektriciteitssector is (logischerwijs) heel belangrijk in deze energietransitie en wij merken veel van de problemen die hier optreden. Zo krijgen wij veel vragen van partijen die te maken krijgen met netcongestie. Deze partijen bestaan meestal uit een groep bedrijven op een bedrijventerrein waar netcongestie is afgeroepen. Door deze netcongestie kunnen deze bedrijven niet uitbreiden en verduurzamen. Gelukkig is de oplossing al in de maak, namelijk de Groeps-Transportovereenkomst (Groeps-TO)! Met behulp van een Groeps-TO kunnen verschillende partijen op hetzelfde netvlak zich bundelen in een collectief en hiermee is het mogelijk om dynamisch gecontracteerd vermogen uit te wisselen. Hiervoor is echter wel slimme monitoring en sturing nodig. Zoals bij STELLAR, onze smart energy software! Maar voor het zo ver is, is er vaak een verkennende voorfase nodig.

Stevig advies

Naast de implementatie van STELLAR helpen wij ook graag met de verkennende voorfase van deze trajecten. Hiervoor maken wij gebruik van de data uit de slimme meters en vragen wij bij de netbeheerder informatie op met betrekking tot de nettopologie. Ook halen wij informatie op bij de betrokken bedrijven over hun verwachte toekomstige ontwikkelingen. Met deze informatie geven wij inzicht in het energieverbruik en de mogelijkheden en haalbaarheid van een collectieve oplossing zoals een Groeps-TO.

Slimme software

Met behulp van STELLAR wordt het net op locatie constant gemonitord om te zorgen dat de bedrijven gezamenlijk binnen de gestelde limieten blijven. Wanneer de grenzen overschreden dreigen te worden, kunnen verschillende assets, zoals bijvoorbeeld batterijen, ingezet worden om deze pieken op te vangen. Door gebruik te maken van deze oplossing kunnen bedrijventerreinen verder met hun ontwikkelingen, krijgen zij via ons platform inzicht in hun energieverbruik en bereiden zij zich voor op het toekomstige energiesysteem.

Conclusie

De verwachte groei van duurzame energie in 2030 stemt mij hoopvol op het gebied van duurzaamheid. Hierbij blijft het wel belangrijk om goed om te gaan met de uitdaging van netcongestie, zodat dit geen roet in het eten gooit. Gelukkig zijn er innovatieve oplossingen zoals STELLAR. Met behulp van STELLAR en een Groeps-TO  kunnen grootverbruikers samenwerken en zich voorbereiden op het energiesysteem van de toekomst. Laten we gezamenlijk blijven werken aan een wereld waarin duurzame energie de norm is, en waar we zo efficient mogelijk gebruik maken van het elektriciteitsnet.

Related News

Questions? Contact us!

Contact us