< Back to cases

BECC: Het energieknooppunt van morgen

Decorative border
a large industrial building with a red and white building on the side.

Een complexe omgeving aansturen

Bio Energie Centrale Cuijk (BECC) is een industriële producent van groene stroom en duurzame warmte in Nederland. Het bedrijf worstelde met het optimaliseren van nieuwe assets en hun financiële lasten, en dat is waar Spectral te hulp schoot. Met ons bewezen track record in het aanpakken van complexe projecten met softwareoplossingen zijn we deze uitdaging aangegaan met onze partner GreenChoice. De combinatie van nieuwe assets – een boiler en een batterij– en de bestaande warmtekrachtkoppeling (WKK) maakt dit project fascinerend – dit project is het eerste in zijn soort in Nederland en een van de meest complexe uitdagingen die we ooit zijn aangegaan.

Datum:

June 2022 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Spectral is het aansturen en optimaliseren van BECC’s installatie toevertrouwd, wat bij moet dragen aan het doel van het bedrijf om Noordoost-Brabant van duurzame energie te voorzien. De e-boiler is een interessant element van dit project omdat deze het gasverbruik van de faciliteit terugdringt, en tegelijk flexibele stoom rechtstreeks aanbiedt aan klanten in de directe omgeving van de centrale. Bovendien biedt de e-boiler mogelijkheden tot balanceren en aFRR-diensten (Auxiliary Frequency Restoration Reserve). Een van de belangrijkste doelen voor BECC is het voorspellen van hun productie om de bijkomende kosten van disbalans het hoofd te kunnen bieden. Met de toevoeging van de batterij en de e-boiler wordt dit alleen nog maar complexer.

Stroomproducent BECC klopte aan bij Spectral voor hulp bij aansturing, balans en balanceringsdiensten. We gingen deze uitdaging aan in samenwerking met onze partner GreenChoice, die optreedt als energieleverancier, programmaverantwoordelijke partij en Balancing Service Provider. Het is onze verantwoordelijkheid om de bestaande WKK te integreren, alsmede de aansturing van de e-boiler en de batterij.

2

Aanpak

Dit is een STELLAR-project. We hebben van alle assets een simulatiemodel gemaakt. Dit stelde ons in staat om het dynamische gedrag van het hele energieknooppunt vast te stellen. Deze resultaten hebben we gebruikt om de beheersalgoritmen te ontwikkelen die nodig zijn om elke asset individueel aan te sturen, en daarnaast ook allemaal samen achter een enkele netaansluiting met beperkte capaciteit. Een van Spectrals hoofddoelen was het optimaliseren van de centrales door lokaal beheer (capaciteitsmanagement, optimaliseren van importtarieven). We hebben ook de mogelijkheid geschapen tot balanceren en balanceringsdiensten en fungeren als de IT-ruggengraat: we verzenden data naar derden die op hun beurt betere keuzes voor deze onderdelen kunnen maken.

3

Resultaat

Na een succesvolle samenwerking tussen meerdere partijen heeft BECC een verzameling nieuwe, duurzame en beheersbare assets. Dit heeft BECC verder geholpen in hun visie om een knooppunt voor groene energie te creëren in Noordoost Brabant. Bovenop het succesvol integreren van bovengenoemde onderdelen heeft BECC hun aanvankelijke probleem van onbeheersbare kosten bij disbalans omgevormd naar een oplossing door middel van Spectrals Smart Energy Solutions.

a group of people in safety vests standing in front of a building.
a group of people in yellow vests and hard hats.
a group of people in safety vests standing in front of a building.
a group of people in yellow vests and hard hats.

Questions? Contact us!

Contact us