< Back to cases

Berlijnplein: Batterijconfiguraties voor netcongestiemitigatie

Decorative border

Batterijen als oplossing voor netcongestie

Vink Bouw en Gemeente Utrecht hebben ambitieuze plannen voor een dynamisch cultureel centrum aan het Berlijnplein in Utrecht, maar hun plannen worden gedwarsboomd door congestie van het elektriciteitsnet. Om deze hindernis te helpen overwinnen, kreeg Spectral de opdracht om te onderzoeken of een batterij zou kunnen helpen deze congestieproblemen te verminderen, en zo ja, welke grootte batterij zou volstaan.

Datum:

Mei 2023 - augustus 2023

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Het ontwikkelingsgebied Berlinplein in Utrecht wordt momenteel geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen als gevolg van congestieproblemen. De diverse nog te ontwikkelen gebouwen zouden niet in staat zijn elektriciteit uit het landelijk elektriciteitsnet te verbruiken of opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Zolang dit probleem blijft bestaan, zullen de bijzondere plannen die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Omdat wij in het verleden al succesvol met Vink Bouw hebben samengewerkt aan projecten als Republica, deden zij opnieuw een beroep op onze expertise. In dit geval hebben we specifiek onderzoek gedaan naar het gebruik van batterijsystemen.

2

Aanpak

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft Spectral een alomvattende onderzoeksaanpak gevolgd. Eerst hebben we het energieverbruik van het cultuurcluster geschat: hoeveel energie kunnen we verwachten dat elk gebouw verbruikt, en op welk tijdstip van de dag? Ook hebben we verschillende verwarmingsoplossingen onderzocht, omdat deze ook de energievraag van het cluster beïnvloeden. In het onderzoek zijn drie scenario’s onderzocht: het basisscenario, het best-case scenario en het worst-case scenario. Voor elk van deze scenario’s hebben we de mogelijkheden en afmetingen van de benodigde batterijconfiguraties geëvalueerd.

3

Uitkomst

Voor elk scenario werden verschillende batterijconfiguraties geïdentificeerd. Ondanks de verschillen tussen de scenario’s heeft onze klant voor alle drie de scenario’s de maximale batterijgrootte aangenomen. Deze keuze is gemaakt omdat ontwerpen voor het slechtste geval wenselijk was omdat het toekomstige flexibiliteit mogelijk maakte. Uiteindelijk heeft het onderzoek waardevolle inzichten opgeleverd in de potentiële rol van batterijtechnologie bij het verminderen van netcongestieproblemen en het optimaliseren van het energieverbruik voor de ontwikkeling van het Berlijnplein in Utrecht.

Questions? Contact us!

Geert Litjens

Energy Consultant

Contact Us