< Back to cases

Engie: B2B- en PPA-portfolio versterken

Decorative border

Betere samenwerking en automatische curtailment

Spectral leidt de automatisering van curtailmentprocessen voor de B2B- en PPA-portefeuilles binnen het netwerk van Engie, met behulp van STELLAR Energy Control. Onze gecombineerde kennis heeft uitstekende resultaten opgeleverd. We kunnen energiebeheer met uitzonderlijke precisie aanbieden en ingewikkelde systemen competent behandelen vanwege onze samenwerkingsaanpak.

Datum:

December 2023 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Engie, ‘s werelds grootste investeerder in hernieuwbare energie, staat voor een probleem bij het beheren van de onbalanskosten die gekoppeld zijn aan fluctuerende energieprijzen op de spotmarkt. Het zoeken naar een solide antwoord vereist een snel en betrouwbaar systeem. De dynamische prijzen op de elektriciteitsmarkt moeten in overweging worden genomen, aangezien dit systeem veranderingen in het aanbod en de vraag naar energie in realtime beheert. Een aanpasbaar en effectief systeem dat snel onbalansen kan corrigeren en behendig kan reageren op veranderingen in de spotprijzen van energie, is essentieel voor het succes van het project.

Naarmate de tijd verstrijkt, hebben we gemerkt dat er toenemende volatiliteit is op de energiemarkt. De onbalanskosten fluctueren sterk, en de periodes waarin er negatieve elektriciteitsprijzen zijn, zijn langer en komen vaker voor. Aangezien Engie een grote verzameling van zowel grootschalige zonneparken (5MWp) als dakparken (hun B2B-klantenportfolio) beheert, is het essentieel om de parken binnen hun portfolio goed aan te sturen. Spectral staat klaar om hen te helpen het risico van negatieve prijzen op de markt te verminderen, om het STELLAR-platform te benutten om de hele operatie van het curtailen van hernieuwbare installaties te automatiseren wanneer er negatieve prijzen zijn.

2

Aanpak

Telkens wanneer we een curtailmentproject uitvoeren, houdt onze aansturingsstrategie rekening met allerlei externe invloeden om windturbines, batterijen en zonnepanelen succesvol aan te sturen. Deze variabelen omvatten de energieprijsprognoses en de verwachte stabiliteit van het elektriciteitssysteem. Om vervolgens de installaties succesvol te kunnen aansturen, integreert STELLAR met hun besturingssystemen. In sommige gevallen gaat het om een eenvoudige cloudverbinding met een bestaand besturingssysteem. In andere gevallen voegen we een klein stukje hardware toe aan de installatie en leveren we zelf de verbinding met de cloud.

3

Uitkomst

Door STELLAR te implementeren, stuurt Engie zijn assets intelligent, automatisch en in realtime aan. We voegen voortdurend meer van de installaties in de portfolio van Engie toe aan onze besturingssoftware.

Questions? Contact us!

Contact us