a wind farm next to a river and a train track.

Wind- en batterij-installatie

Bij de lancering in 2019 was Hartel II, gelegen aan het Hartelkanaal bij de haven van Rotterdam, de grootste door wind aangedreven batterijopslag van Nederland. De megabatterij van 10MW/10MWh op Hartel is aangesloten op een windpark van 24MW om een volledig duurzame krachtcentrale te creëren die gebruik maakt van slimme technologie om het balanceren van het bredere stroomnet te faciliteren.

Datum:

Juni 2019 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Spectral heeft van Greenchoice, de toonaangevende Nederlandse leverancier van duurzame energie, de opdracht gekregen om een energy control system van vitaal belang te implementeren om het grootste aan wind gekoppelde batterijsysteem van Nederland te optimaliseren.

2

Aanpak

Het 10MW/10MWh batterijsysteem is aangesloten op een windpark van 24MW, bestaande uit acht turbines. STELLAR zorgt ervoor dat de wind- en batterijassets in overeenstemming gecoördineerd worden om balanceringsdiensten te leveren aan de Nederlandse TSO Tennet, alsmede om voor Greenchoice portfolio-optimalisatie te faciliteren op basis van marktprijsvoorspellingen.

3

Resultaat

Het STELLAR-platform van Spectral beheert en optimaliseert de wind- en batterijassets in real time, en levert meerdere stacked energy services door middel van geavanceerde beheersalgoritmes. Lokaal energiebeheer (om ervoor te zorgen dat de beperkingen van de netaansluiting niet worden overschreden) wordt gecombineerd met het leveren van primair reservevermogen (FCR) aan de TSO Tennet, alsmede het uitvoeren van handelsschema’s en -setpoints die worden verstuurd via de handelssystemen van Greenchoice.

“Nu we de kolen- en gascentrales sluiten, zullen we miljoenen gedistribueerde energiesystemen moeten coördineren, zoals zonnedaken, windenergie en batterijen, om ervoor te zorgen dat elektriciteit kan worden geleverd met hetzelfde niveau van betrouwbaarheid als we nu doen. De oplossing die we bij Hartel hebben geïmplementeerd is een goed voorbeeld van dit principe: we sturen de batterijen en de windturbines aan, waardoor een laag van intelligentie wordt toegevoegd waardoor het gecombineerde systeem een positieve bijdrage kan leveren aan de balans van het bredere Europese netwerk.”

Philip Gladek, CEO Spectral

“Langs het Hartelkanaal staan 8 windturbines die samen gemiddeld 68 GWh groene stroom per jaar produceren. Als het erg waait, is er veel aanbod, en als er in die periodes onvoldoende vraag is, moeten de windturbines mogelijk worden uitgezet om overaanbod in het systeem te voorkomen. Met behulp van de batterijen kunnen we de windturbines draaiende houden en voorkomen dat duurzame energie wordt verspild. De windenergie kan in de batterijen worden opgeslagen en op een later moment aan het energienetwerk worden geleverd. Bovendien kan het batterijsysteem slimme energiediensten leveren die helpen het Europese netwerk op 50 Hz in balans te houden.”

Maurice Koenen, Greenchoice Manager of Sourcing and Portfolio Management

Questions? Contact us!

Contact us