< Back to cases

Hessenpoort: Een gecongesteerd bedrijventerrein

Decorative border

Energie opwekken ondanks congestie op teruglevering

In Zwolle werden ondernemers geconfronteerd met de uitdaging van netcongestie bij het opwekken van energie: kostbare, duurzame energie werd niet gebruikt omdat niet alles vervoerd kon worden. Met de combinatie van onze adviezen en de STELLAR Energy Control module helpen we de bedrijven om het beste te maken van een onfortuinlijke situatie: ze kunnen nu meer energie dan ooit vervoeren.

Datum:

April 2023 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Op bedrijventerrein Hessenpoort genereren toonaangevende bedrijven hun eigen stroom door middel van zonnepanelen. Het net is echter overbelast voor de teruglevering van energie, wat betekent dat bedrijven ofwel helemaal geen contract krijgen om energie aan het net te leveren, of maar een beperkte hoeveelheid vervoerscapaciteit krijgen toegewezen.

2

Aanpak

We hebben de situatie geanalyseerd. We hebben gekeken naar het belastingsprofiel van het deelstation en dat vergeleken met het algemene profiel, groeiscenario’s en lokale vraag naar elektriciteit. Op deze manier hebben we bepaald waar de pieken liggen waarop het nodig is om energie uit het lokale net naar het net voorbij het deelstation te sturen. We hebben het consortium van bedrijven geadviseerd over assets zoals batterijen.

3

Resultaat

We hebben de bedrijven op het terrein ondersteund in het verkrijgen van een experimenteel pilot-contract: een specifiek contract met de netbeheerder die de bedrijven in staat stelt om samen te werken en zo veel mogelijk duurzame energie te leveren binnen de beperkingen van het net. In de praktijk betekent dit dat energie-opwekking dynamisch begrensd wordt als de opwekkingsgrenzen worden overschreden. Daarnaast hebben we ook ons STELLAR-dashboard ingezet, dat near-time inzicht biedt in de opwekking en het verbruik op zowel individueel bedrijfsniveau als van het hele collectief. Ons werk op Hessenpoort heeft bedrijven in staat gesteld om meer duurzame energie aan het net te leveren, helpt het net stabieler te maken door waar nodig te begrenzen, helpt bedrijven om een beter rendement uit hun zonnepanelen te halen, minimaliseert uitstoot en heeft dit alles bereikt in een gebied met congestie.

4

Hessenpoort in het nieuws!

NOS Journaal, 19-10-2023 — http://bit.ly/49w55rM

RTV Oost, 18-10-2023 — https://bit.ly/49BcLcr

De Stentor, 04-03-2023 — https://bit.ly/3MMBuR5

RTV Oost, 13-10-2023 — https://bit.ly/40EwXWy

Energeia, https://bit.ly/3ufONmJ

Solar Magazine, 09-10-2023 — https://bit.ly/40HpBSn

De Swollenaer, 17-10-2023 — https://bit.ly/49BvEMi

Focus 1, 16-10-2023 — https://bit.ly/3QEN9Tb

Questions? Contact us!

Contact us