< Back to cases

Het Koninklijk Concertgebouw: Een uniek gebouw optimaliseren

Decorative border

Beter comfort & duurzaamheid voor een monument van wereldklasse

Nadat we onze strepen verdiend hadden met ons succesvolle aansturings- en optimaliseringswerk voor kantoren, zorginstellingen en hotels, ging het Spectral-team met veel enthousiasme een nieuwe uitdaging aan: het optimaliseren van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Dit unieke en adembenemende monument fungeert voornamelijk als concertlocatie, maar huisvest ook een restaurant, café en kantoren. Het is een uitdaging om de klimaataansturing van een dergelijk gebouw naar de 21e eeuw te krijgen. Door de jaren heen zijn er pogingen ondernomen om het binnenklimaat beter onder controle te krijgen, met als resultaat een complexe mix van meters en apparaten. Wij hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken

 

Datum:

Februari 2023 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Het Concertgebouw heeft sterke duurzaamheidsambities en een toegewijd team om ervoor te zorgen dat deze worden waargemaakt. Toch is het aansturen van dit gebouw om verschillende redenen een unieke uitdaging. Ten eerste is het een monument en moeten monumenten aan strenge regels voldoen. Ten tweede beginnen we niet met een schone lei. Toen het gebouw in 1888 zijn deuren opende, was het beheersen van de temperatuur eenvoudiger: het gebeurde allemaal door ramen en deuren te openen en te sluiten. Sindsdien is er veel werk verricht om het gebouw efficiënt aan te sturen. Het dak is gevuld met allerlei HVAC-installaties die zich door de jaren heen hebben opgehoopt om dat moeilijke binnenklimaatevenwicht te creëren dat concertzalen nodig hebben. Het aansturen van zo’n complex geheel is een uitdaging, vooral gezien de volatiliteit van het binnenklimaat in een ruimte die wordt ingenomen door grote groepen mensen (met wisselende voorkeurstemperaturen), een derde reden waarom het aansturen van Het Concertgebouw zo lastig bleek. Het feit dat Het Concertgebouw een monument is met diverse installaties die door de jaren heen zijn bijgebouwd, gelegen in de binnenstad van Amsterdam, zorgt ervoor dat er voor welk type hardware dan ook beperkt ruimte beschikbaar is. Ten vierde variëren de openingstijden en bedrijfsstijden van dag tot dag. Daarnaast vereisen sommige kamers een bijzondere luchtvochtigheid, omdat ze worden gebruikt om muziekinstrumenten op te slaan.

2

Aanpak

BRIGHTER is de perfecte keuze voor Het Concertgebouw omdat geen enkel deel van het monument onomkeerbaar zal worden veranderd door ons werk. Er hoeft niets gesloopt te worden en geen enkel onderdeel van de prachtige gevel hoeft veranderd te worden. Het feit dat we technologie-agnostisch zijn, is in dit geval ook enorm nuttig, omdat we verbinding kunnen maken met alle installaties en softwaresuites die Het Concertgebouw lieten werken voordat we erbij betrokken raakten.

Hoewel we vertrouwen hebben in ons vermogen om Het Concertgebouw te helpen de energie-efficiëntie en het binnenklimaat te verbeteren, hebben we gekozen voor een geleidelijke aanpak. Tijdens de eerste fase hebben we Het Concertgebouw aan boord gebracht van BRIGHTER ESG Data Management met als doel inzicht en overzicht te creëren over het volledige gebouw. We hebben de data verrijkt door (sub)meterdata toe te voegen.

3

Resultaat

Ons werk heeft het facilitair managementteam van Het Concertgebouw inzicht gegeven in de ‘rogue zones’ van het gebouw: delen van het gebouw die naar verwachting presteren, maar waarvan het falen niet wordt opgemerkt door het GBS, omdat bijvoorbeeld de sensoren kapot zijn. Door deze zones te identificeren en de problemen op te lossen, wordt veel energieverspilling voorkomen.

Onze werkzaamheden hebben ook invloed op de installaties van het gebouw. We hebben Het Concertgebouw laten zien waar een verandering in de bedrijfstijden van hun installaties verspilling voorkomt en we hebben een grondige analyse gemaakt van de levenscyclus van de installaties. Een duidelijk resultaat is dat Het Concertgebouw nu proactief contact kan opnemen met installateurs, op basis van afwijkingen die zijn gemeld met het BRIGHTER-waarschuwingssysteem, waardoor inefficiënt gebruik van de mechanische componenten van HVAC-systemen wordt vermeden. Aan de andere kant betekent het ook dat sommige installateursbezoeken kunnen worden geannuleerd als er geen daadwerkelijke behoefte is aan hun expertise. Dit betekent ook dat deze installaties een langere levensduur zullen hebben.

In de volgende fase gaan we onze Building Optimization-module testen en gaan we het gebouw actief aansturen op basis van onder andere de inzichten die we tot nu toe hebben verworven. Wij verwachten Het Concertgebouw te helpen minimaal 7-11% energieverspilling te voorkomen. Maar we hebben onze eigen doelen al vele malen overtroffen!

Ik werk graag samen met een betrouwbare partner als Spectral. Een uniek gebouw als Het Concertgebouw vraagt om zorg, flexibiliteit, innovatie en maatwerk. Dat hebben we gevonden in Spectral.

Laurien van Straalen, Coördinator Gebouwbeheer, Facilities en Techniek bij Het Concertgebouw

Questions? Contact us!

Contact us