< Back to cases

Hines: Feed-in Congestie bij Fresh park Venlo

Decorative border
an aerial view of a factory building with many plants.

Logistiek zo zelfvoorzienend mogelijk maken

Fresh Park Venlo is een bedrijventerrein van 1.350.000 m² dat vooral huurders heeft uit de logistieke sector en de opslag van versproducten. Zonnepanelen zijn al geïnstalleerd en operationeel op diverse gebouwen in het gebied. Netbeheerders Enexis en Tennet hebben in 2021 teruglevertekorten of overbelastingscongestie aangekondigd op de twee substations waaraan het bedrijventerrein verbonden is. De verwachting is dat deze capaciteit niet eerder dan in 2027 vergroot kan worden.

Datum:

Oktober 2022 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Fresh Park Venlo streeft ernaar om zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Een voor de hand liggende investering is het installeren van aanvullende zonnecellen. Helaas is er geen ruimte voor supplementaire teruglevering op de korte termijn, aangezien het lokale net te kampen heeft met congestie. De uitdaging is om op de korte termijn het congestieprobleem op te lossen, en oplossingen te introduceren om de langetermijndoelen te realiseren van Fresh Park Venlo en eigenaar Hines. Spectral is sinds oktober 2022 betrokken bij het vinden van oplossingen. Momenteel zijn we alle data en inzichten aan het verzamelen die nodig zijn om toepasselijke oplossingen aan te wijzen. Een essentieel onderdeel van deze zoektocht is het vinden van mogelijkheden om het eigen gebruik te vergroten binnen het bedrijventerrein. Een veelbelovende feature van dit gebied zijn de grote koelvriesinstallaties, aangezien hun vraag grotendeels overlapt met de productie van zonne-energie.

2

Aanpak

Bij een congestie-uitdaging als deze gebruiken we een aanpak die zich in de praktijk al heeft bewezen. Samen met Hines en Enexis doen we grondig onderzoek naar de huidige situatie. We verzamelen alle relevante informatie zoals verbruikspatronen, productiepatronen, congestierapportage, geplande (net)uitbreidingen, het soort locaties, hun synergie, en meer. Met deze input identificeren en vergelijken we de mismatch tussen vraag en aanbod op gebouw- en gebiedsniveau met de gegeven capaciteitsbeperkingen. Van daaruit kunnen we diverse oplossingen evalueren, scenario’s bedenken en zo de haalbaarheid en winstgevendheid van elke oplossing testen.

3

Resultaat

Met dit project willen Hines en Fresh Park Venlo het congestieprobleem oplossen. Dat is de eerste stap op weg naar een bedrijventerrein waar energie lokaal gedeeld wordt en congestie wordt voorkomen. Het doel is om de locatie volledig van eigen stroom te voorzien om duurzame bedrijfsvoering mogelijk te maken. Dit is een essentieel project voor Hines en hun fondsen dat ook bijdraagt aan hun doel om CO2-neutraal te worden. Dit project loopt nog en we zijn nog in afwachting van het resultaat.

Questions? Contact us!

Gerben Vermeulen

Energy Consultant

Contact Me