< Back to cases

LIFE: een holistische kijk op energie-innovatie

Decorative border
an aerial view of a stadium at night.

Een community-based platform om netwerkproblemen op districtsniveau op te lossen

Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, onderzoeken veel partijen manieren om energieverbruik te verminderen, productie te vergroten, en opgewekte energie lokaal uit te wisselen. Het aandeel aan lokale zonne- en windenergie groeit in een hoog tempo. Maar het netwerk kan deze toegenomen vraag niet altijd bijhouden qua capaciteit – die is immers beperkt. Een potentiële oplossing is het geïnformeerd plannen van vraag en aanbod op het gebied van energie, om zo het verbruik van het netwerk te spreiden. Om dit te bereiken bouwen we een slim platform voor energie-uitwisseling in de Amsterdamse wijk ArenApoort. Deze uitvinding ondersteunt de energietransitie binnen de beperkingen van het huidige stroomnet en betrekt tegelijk de gemeenschap hierbij.

Datum:

2021 – 2024

Klant:

1

Uitdaging

DSO Liander voorspelt dat 17 van de 25 verdeelstations in Amsterdam een congestiepiek gaan bereiken in 2030 – vandaar de urgentie bij het vinden van alternatieven om de infrastructuur te upgraden. Op andere plekken heeft de beperkte netcapaciteit nieuwe zonne- en windenergieprojecten vertraagd, dus oplossingen zijn nodig om duurzame energiebronnen te integreren in de gebouwde omgeving. Smart energy solutions, die het volle potentieel aan flexibiliteit ontgrendelen van gebouwen en installaties als batterijen, oplaadpunten en warmtepompen, of van meerdere partijen, zijn van kritiek belang voor het verbeteren van ons energiesysteem. In dit specifieke gebied, de Bijlmer in Amsterdam, zijn congestieproblemen op het net complexer, vanwege het type gebouwen in deze buurt: Amsterdam ArenApoort omvat woningen, entertainment, commercie en kantoorgebouwen in één gebied. Met tot wel 250.000 bezoekers per dag krijgt de lokale netaansluiting hoge pieken te verwerken.

2

Aanpak

Dit is een STELLAR-project. Het LIFE-project zal resulteren in een energiebeheersplatform op districtsniveau dat netproblemen op moet lossen met oog voor de belangen van lokale belanghebbenden. De innovatie en het testen zal plaatsvinden in een iconisch gebied met bestaande netproblemen (ArenApoort, inclusief Venserpolder en het Urban Interactive District) als onderdeel van een bredere aanpak om duurzame stedelijke ontwikkeling te realiseren. Het project schept een kopieerbaar, innovatief, geïntegreerd en toekomstbestendig energiesysteem voor vergelijkbare mixed-use stedelijke gebieden in Nederland en daarbuiten.

3

Outcome

Het voornaamste resultaat van dit project is een disctrictsbreed ICT-platform voor slim energiebeheer (LIFE) dat is verbonden aan een breed scala aan energiesystemen en installaties. Het platform monitort en beheert meerdere systemen, simuleert het effect van beheersmaatregelen door middel van een Digital Twin, en optimaliseert flexibiliteit door middel van een intelligent algoritme, terwijl het meerdere energiemarkten integreert.

Het platform zal lokale zelfvoorzienendheid op het gebied van groene stroom verbeteren, financiële waarde toevoegen aan flexibiliteit, en intussen lokale spelers betrekken bij het proces. Dit project zal ook de omstandigheden schetsen waar een dergelijk gebied aan moet voldoen om flexibiliteit te kunnen ontgrendelen en inzetten, en een hand uitsteken naar deze verlijkbare gebieden en het bredere publiek om navolging aan te moedigen.

Door een aantal cruciale methodes in de praktijk te brengen wil het LIFE-project de energietransitie versnellen. Allereerst zal het project het eenvoudiger maken om verschillende vormen van duurzame energie te integreren in lokale energiesystemen. Ten tweede zal het de commerciële aantrekkelijkheid van duurzame ontwikkeling versterken door de prestaties en de flexibiliteit van het systeem te vergroten. Ten derde zal het project, door de infrastructuur voor diverse energiestromen te maximaliseren, de veiligheid van de aanvoer vergroten en de noodzaak voor netversterking voorkomen. Bovendien maakt het project meer gebruik van lokale duurzame energie door efficiënt stroom en warmte te leveren aan de buurt. Tot slot streeft het LIFE-project ernaar inclusief te zijn, en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen er voordeel bij hebben. Het LIFE-project is een alomvattende strategie om de energietransitie te versnellen richting een duurzamere toekomst.

a diagram of a building with a lot of information surrounding it.
an aerial view of a train station in a city.
a diagram of a building with a lot of information surrounding it.
an aerial view of a train station in a city.

Questions? Contact us!

Contact us