< Back to cases

NSI: Verbruikspieken verlagen met een batterij

Decorative border
a group of tall buildings sitting next to each other.

Waarde creëren door energie-opslag toe te voegen aan een slim gebouw

In 2021 vroeg NSI ons om te helpen een nieuw kantoorpand in Amsterdam energiezuiniger te maken door uit te zoeken hoe de verbruikspieken te verlagen zijn. Dit vereiste uitgebreid onderzoek van ons Grid Edge Consulting-team, dat meerdere simulaties uitvoerde van mogelijke energiebehoeften en verwachte investeringen. Aan het einde van het project heeft ons team met succes veranderingen doorgevoerd die de vraag op het elektriciteitsnet beperken en de duurzaamheid van het gebouw verder garanderen.

Datum:

December 2022 - januari 2023

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Vlakbij de Bijlmer Arena in Amsterdam verrijst een nieuw kantoorgebouw van ruim 50.000 vierkante meter. Deze structuur is duurzaam dankzij een aantal toevoegingen, zoals zonnecellen, elektrische verwarming en oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Wanneer systemen zoals warmtepompen en zonnecellen in een gebouw worden geïntegreerd, verandert het energieprofiel (een gecertificeerd document dat de energetische duurzaamheid ervan bevestigt) ervan dramatisch. Eén van de grootste uitdagingen was het achterhalen van de dagelijkse stroomvraag van NSI Laanderpoort, en deze te vergelijken met soortgelijke gebouwen in de NSI portefeuille. Een extra uitdaging was van externe aard: in 2021 stegen de netaansluitingstarieven aanzienlijk. Hierdoor werd het een urgent probleem om binnen een lagere netaansluitcategorie te blijven. Door gebruik te maken van een batterij worden de consumptie verlaagd en kan de energieverbruiker zijn vraag op het elektriciteitsnet beperken. Een lagere vraag betekent dat een kleinere netaansluiting voldoende is.

2

Aanpak

In dit Grid Edge Consulting-project hebben we verschillende scenario’s onderzocht en gesimuleerd waarin het gebouw gebruik maakte van energieopslag. Ook hebben we de verwachte investeringen en opbrengsten van deze veranderingen bepaald. Eerst werd op basis van de bedrijfstijden, installaties en apparaten van het gebouw het energieprofiel voor de elektrische belasting opgesteld. Het laadprofiel werd bepaald met behulp van een lossere methodologie, gebaseerd op de aannames die we uit eerdere cases hebben afgeleid, terwijl het verwarmingsprofiel gebaseerd was op de buitentemperaturen. Als laatste hebben we de inkomstenstromen voor een lagere netaansluiting in combinatie met een batterij in een gebouw in kaart gebracht. Deze werden vervolgens vergeleken met de inkomstenstromen van het gebouw als het een “normale” netaansluiting zou hebben.

3

Resultaat

Met behulp van de hierboven beschreven methode hebben we kunnen vaststellen dat onze eerste inschattingen met betrekking tot het verbruik per vierkante meter conservatief waren, maar binnen de verwachte bandbreedte van de rest van de NSI-portefeuille. We kwamen erachter dat het goedkoper was om binnen de categorie van kleine netaansluitingen te blijven en te investeren in een batterij van 1 MW/2 MWh dan om de netaansluiting te vergroten. De opbrengsten in dat scenario omvatten: lagere vaste netaansluitingskosten, lager piektarief, een extra inkomstenstroom als gevolg van handel op de onbalansmarkt en lagere huurkosten voor de omvormer. Dit alles bij elkaar maakt die extra investering in de batterij goed en zorgt voor een terugverdientijd van 6-8 jaar.

Questions? Contact us!

Contact us