< Back to cases

NSI Kantoorportfolio: Minder energieverspilling en beter binnenklimaat

Decorative border
a large brick building with lots of windows.

Verschillende gebouwen, installaties en beheerssystemen samenbrengen in één centraal softwareplatform

Door de meerderheid van hun vastgoedportefeuille te onboarden op BRIGHTER, verkrijgt NSI meer inzicht in de prestaties van hun assets en kunnen ze KPI’s rapporteren aan hun aandeelhouders en andere betrokken partijen. NSI heeft Spectral ingehuurd om 26 grote kantoorgebouwen aan te sturen met BRIGHTER Building Optimization om zo energieverspilling tegen te gaan en het binnenklimaat te verbeteren.

Datum:

January 2021 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

De overgang naar energie-efficiënte gebouwen is een enorme uitdaging in de Nederlandse energietransitie, aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor circa 40% van het totale energiegebruik, en een aanzienlijke hoeveelheid van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Als onderdeel van de samenwerking met NSI kreeg Spectral de taak om niet alleen het verzamelen van data over deze gebouwen uit een diverse set aan bronnen te automatiseren, maar ook de aansturing te optimaliseren van 26 kantoorgebouwen met een grote variatie aan omvang, bouwjaar, oppervlakte en soort klimaatsysteem.

2

Aanpak

Dit is een BRIGHTER-project. Onze eerste stap was het verzamelen en uploaden van een grote hoeveelheid data uit het totale portfolio van NSI, inclusief automatisering van dataverzameling door slimme meters. Daarnaast heeft Spectral slimme sensoren geïnstalleerd in de kantoren van NSI en alle GBS’en aangesloten op BRIGHTER om data met betrekking tot klimaatomstandigheden en de prestaties van klimaatsystemen te analyseren. Na uitvoerig testen om er zeker van te zijn dat alle klimaatinstallaties naar behoren werken, is BRIGHTER Building Optimization gelanceerd om de energie-efficiëntie van gebouwen te optimaliseren en het binnenklimaat te verbeteren.

3

Resultaat

Als resultaat van dit project kan NSI nu data over de efficiëntie van hun vastgoedportefeuille analyseren en rapporteren. Bovendien hebben de gebouwen die op BRIGHTER Building Optimization aangesloten zijn een gemiddelde besparing van 24% per jaar behaald op het gebruik van gas enverwarming, met minder klachten van huurders over het binnenklimaat. Deze resultaten vormen een enorm positieve business case voor NSI, zorgen voor tevreden huurders, en een enorme beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

“De eerste stap naar besparing is het tegengaan van verspilling. BRIGHTER van Spectral helpt ons om de gebouwen van onze huurders efficiënter, duurzamer en comfortabeler te maken.”

Jeroen Solleveld, Hoofd Technisch Asset Management bij NSI

Questions? Contact us!

Contact us