< Back to cases

Nuveen: Industrieel Nederlands Portfolio op BRIGHTER

Decorative border
an aerial view of a factory building under construction.

Duurzaamheids- en energiedata verzamelen voor single-tenantgebouwen

Als vastgoedeigenaar wordt het steeds belangrijker om inzicht te hebben in verbruiksdata van gebouwen. Daarom heeft Nuveen een oplossing nodig voor het faciliteren van dataverzameling en -analyse voor hun Europees industrieel portfolio. BRIGHTER stelt Nuveen in staat om het verzamelen van energiedata te automatiseren, en om inzicht te verwerven in en controle over het nutsverbruik van hun Nederlands industrieel portfolio.

Datum:

Oktober 2021 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Een industrieel portfolio als dat van Nuveen biedt een uitdaging in de uitvoering – in een single-tenantgebouw is de data het eigendom van de huurder. Naast deze uitdaging op het gebied van datatoegang zijn we ook gevraagd om een centrale plek te bieden voor alle soorten van gebouwdata, zodat Nuveen hun duurzaamheidsinspanningen actief kan monitoren.

2

Aanpak

De eerste stap in dit hele proces is data verzamelen. Dat betekent toestemming krijgen van alle huurders. We ondersteunden Nuveen bij dit proces door een format te leveren en ondersteuning te bieden. Dankzij meewerkende huurders konden we die eerste uitdaging afronden. Daarna hebben we data van het hele Nederlandse industriele portfolio geïmporteerd in BRIGHTER. De soorten data die we hebben geïmporteerd zijn elektriciteits-, gas- en waterverbruik, maar ook metadata van gebouwen zoals het bouwjaar, de functie en het bruto vloeroppervlak. Al deze gegevens stellen ons in staat om een datapakhuis te bouwen.

3

Uitkomst

Tot nu toe heeft Nuveen BRIGHTER al kunnen gebruiken voor hun GRESB-rapportage. En dat is nog maar het begin!

Wij hebben voor de software van Spectral gekozen omdat deze ons de mogelijkheid geeft om een snel en helder beeld te krijgen van het energieverbruik binnen ons portfolio. De resulterende analyses hebben een positieve impact op de prestaties van onze portefeuille. Een eenvoudige rapportage aan GRESB is voor ons de finishing touch.

Daan van der Veen, Nuveen Director Investment & Porftolio Management Benelux

Questions? Contact us!

Contact us