a man standing in front of a server in a server room.

Een werkende, open virtuele krachtcentrale maken die flexibiliteitsdiensten aan de markt kan leveren

Tijdens dit subsidieproject van DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) werd een open virtuele krachtcentrale (VPP) gemaakt.

Datum:

Juli 2020 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Kleine energie-assets, zoals huishoudelijke warmtepompen of zonnecellen, kunnen niet worden aangesloten op de energiemarkt. De som van al die assets is echter substantieel en zou energiediensten moeten kunnen leveren. Dit project bundelt energiesystemen van verschillende projecten binnen het portfolio van Spectral. Een uitdaging die zich voordoet als die energiesystemen worden ingezet om deel te nemen aan energiediensten, is dat elk systeem individuele capaciteiten en verwachtingen heeft. Dat wil zeggen dat het gebruik van een warmtepomp als flexibel systeem niet ten koste mag gaan van het primaire doel, namelijk warmte leveren.

2

Aanpak

We hebben het platform en de software ontwikkeld die ons in staat stellen om diensten van deze energiesystemen te verhandelen op de markten. Om echter te garanderen dat de eindgebruikers van die apparaten niet gedupeerd worden door deze nieuwe ontwikkeling, hebben we nauw samengewerkt met bewoners van Schoonschip, een lokale energiegemeenschap in Amsterdam. Tijdens participatiebijeenkomsten geven de bewoners van Schoonschip feedback op de systemen en kunnen ze hun wensen uitspreken.

3

Resultaat

Dat moet mettertijd blijken!

a diagram of a wind farm with a lot of different things around it.
a diagram of a computer that shows the various parts of a computer.
a map of the towns and towns of germany.
a diagram of a wind farm with a lot of different things around it.
a diagram of a computer that shows the various parts of a computer.
a map of the towns and towns of germany.

Questions? Contact us!

Contact us