< Back to cases

Powerfield: Batterijen en zonneparken bundelen bij locaties met netcongestie

Decorative border

Met smart assets energie-export vergroten op locaties met TCT-contracten

Op diverse locaties in Noord-Nederland heeft laagspanningsnetbeheerder Enexis een Tijdsgebonden Capaciteit bij Transportbeperkingscontract (TCT) aangeboden aan zonneparkeigenaren. Zonneparkontwikkelaar PowerField heeft op drie verschillende locaties zo’n contract aangeboden gekregen. Hoe kan een dergelijk beperkt contract het meest efficiënt en effectief worden gebruikt? Welke rol kan een batterij spelen om het meest uit de aansluiting te halen?

Datum:

August 2021 - June 2022

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Bij een TCT-contract wordt de netaansluiting (administratief) beperkt op bepaalde momenten van de dag of het jaar om het net te ontlasten op piekmomenten. Deze nieuwe contractvorm roept meerdere vragen op. De eerste is of dit een haalbare manier van contracteren is. Daarnaast of winsten makkelijk kunnen worden vergroot door een batterij op dezelfde aansluiting te plaatsen. Die winsten zijn gebaseerd op het ‘stacked service model’ dat essentieel is voor veel situaties met een batterij (zowel bij een TCT-contract als een conventioneel contract). Deze stacked services kunnen bestaan uit diverse van de volgende inkomstenbronnen: verhoging van SDE+-inkomsten, het leveren van balanceringsdiensten voor de TSO, en/of handelen op de energiemarkten. Bovenop die vragen over winsten moest de optimale batterijgrootte nog bepaald worden, en die bepaling was uiteraard essentieel bij het maken van financiële plannen.

2

Aanpak

Met gebruik van simulaties om de energieproductie van diverse nieuwe zonneparken (Emmen, Wanneperveen en Heino) te kunnen bepalen, en de beperkingen van het net, konden we een basisscenario vaststellen dat zou resulteren in energieverliezen van tussen de 16% en 21% voor de verschillende parken als er niets zou veranderen behalve de introductie van deze nieuwe contracten. Een batterij op dezelfde aansluiting toevoegen zou echter nieuwe inkomstenbronnen creëren. We hebben ook de potentie onderzocht van aansturen op day-ahead, indraday-markten, FCR en onbalansprijzen.

3

Resultaat

Op basis van historische data en netbeperkingen hebben we ontdekt dat het bundelen van een batterij met de verschillende zonneparken in alle gevallen resulteert in een positieve business case. Afhankelijk van de layout en de setup van het systeem, alsmede van het gebruik van de verschillende parken, was de terugverdientijd vvan deze diverse investeringen veel korter dan de levensduur van de batterijen. Onze voorgestelde setup zou de energie-export met tot wel 9% vergroten. Op basis van deze uitkomsten heeft PowerField besloten om te investeren en batterijen te installeren op twee van deze locaties. In hun persbericht kan je meer lezen over die batterijen.

Questions? Contact us!

Geert Litjens

Energy Consultant

Contact Us