a large building with a lot of windows on top of it.

Een energiepositieve gemeenschap ontwikkelen

Republica Papaverweg is een ontwikkelingsgebied van 20.000 m2 gelegen in de Buiksloterham in Amsterdam-Noord, en bestaat uit een groot hotel, drie appartementencomplexen, twee commerciële gebouwen en een grote parkeergarage. We zijn van begin af aan betrokken geweest, en begonnen met een haalbaarheidsstudie en het verkrijgen van speciale uitzonderingen op de regelgeving om een privaat microgrid te ontwikkelen. Spectral is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Republica’s smart energy systems, waaronder een geïntegreerd (privaat) elektriciteits- en warmtenetwerk, gecentraliseerde warmtepompen gekoppeld aan een WKO-systeem, lokale productie van zonnecellen, slimme laadpunten voor elektrische voertuigen en een batterijsysteem van 1,2 MWh.

Datum:

Mei 2017 – heden

Klant:

1

Uitdaging

Republica vormt een geweldige test case voor ons om een uitgebreid microgrid te bouwen en te optimaliseren. De software die we bouwen moet diverse energiesystemen beheren, zoals een gemeenschappelijke batterij, zonnepanelen, een wamtekoude-opslag (WKO), warmtepompen, bovengrondse bodemenergiebuffers, laadpunten voor elektrische voertuigen en klimaatsystemen van gebouwen.

Ons doel bij het beheren van die energiesystemen is om maximale energie-efficiëntie te garanderen en meerdere stacked energy services te leveren. Die energy services werken zowel op het lokale (peak shaving, eigen gebruik van zonne-energie maximaliseren) als het nationale niveau (frequentiereguleringsdiensten om het net te ontlasten). Naast het beheren van het microgrid en de energiesystemen ondersteunen we ook het Republica Energy Cooperative: een collectief dat bestaat uit lokale bewoners (zowel huiseigenaren als huurders) en bedrijven (zoals de hoteleigenaar en de beheerder van het ATES-systeem). Het collectief zal de rol vervullen van energieleverancier en lokale netbeheerder, inclusief alle complexe administratieve processen die daarbij komen kijken.

We streven ernaar om een positieve business case te creëren, de werkzaamheid van het concept te bewijzen en ervoor te zorgen dat we deze oplossing op de markt kunnen brengen, zodat we zoveel mogelijk impact kunnen hebben. Ons einddoel is om te laten zien hoe microgrids op basis van duurzaamheid een kosteneffectief, schaalbaar alternatief kunnen bieden voor de status quo van openbare netwerken.

2

Aanpak

Dit is een gezamenlijk project van STELLAR en ons Grid Edge Consulting-team. We hadden het geluk dat we vanaf het begin betrokken waren bij het Republicaproject. Dit betekent dat we ervoor konden zorgen dat het hele elektriciteitssysteem zo kon worden vormgegeven dat we er het meeste succes mee zouden behalen. Onze basisaanpak was om alles slim, flexibel en onderling verbonden te maken. De samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen zorgt ervoor dat ons gemeenschappelijke doel behaald wordt. Marc Koehler Architects koos bijvoorbeeld voor hoogwaardig isolatiemateriaal, dat het stroomverbruik omlaag brengt. We zijn geraadpleegd over het ontwerp van de batterijruimte, maar ook over de keuze van welke batterij er precies gebruikt ging worden. We zijn de voornaamste pleitbezorger van een extra gemeenschappelijke zonne-installatie geweest. Datzelfde geldt voor andere energiesystemen zoals de gebruikte warmtepomp.

De volgende stap is het integreren van al die energiesystemen in onze energy management software solution op basis van onze eerdere ervaringen. Het integreren van de energiesystemen en ze met elkaar laten communiceren stelt ons in staat om de instellingen op basis van data te finetunen. Daarmee kunnen we de energiesystemen aansturen. Aangezien de eigenaren van Republica hun eigen energie genereren, en de buren die energie gebruiken, stuurt ons platform automatisch rekeningen naar de leden, waarmee we ervoor zorgen dat financiële afspraken tussen leden zo makkelijk mogelijk zijn. Het platform heeft het mogelijk gemaakt voor Republica om hun eigen energieleverancier en netbeheerder te zijn. De diverse leden van Republica hebben ook inzicht in hun eigen energieverbruik, de herkomst van hun energie, de efficiëntie van hun energiesystemen en de werkelijke productie.

3

Uitkomst

De hele gemeenschap (die bestaat uit 74 appartementen, kantoorruimte, een groot hotel, recreatieve voorzieningen, een parkeergarage en een restaurantruimte) deelt één netaansluiting. Republica is hun eigen private netbeheerder geworden, waardoor extreem lokaal energiegebruik gegarandeerd is, alsmede lagere tarieven en lagere kosten. Omdat de installaties efficiënter gebruikt worden besparen ze dagelijks energie en hebben ze naar verwachting een langere levensduur.

Elk project bouwt voort op de successen van voorgangers, waardoor we onze positieve impact op het klimaat radicaal kunnen opschalen, en het businessmodel van duurzame energie aan de wereld kunnen bewijzen.

a group of people walking down a street next to tall buildings.
a large building with a lot of windows on top of it.
a group of people walking down a street next to tall buildings.
a large building with a lot of windows on top of it.

Questions? Contact us!

Contact us