< Back to cases

Schieoevers: het potentieel van slimme bedrijventerreinen in kaart brengen

Decorative border
an aerial view of a waterway and a city.

Op naar een toekomst zonder netcongestie

Helaas komen ondernemers nog altijd barrières tegen op weg naar slimmere, duurzamere vormen van bedrijfsvoering. Op bedrijventerrein Schieoevers werken we samen met lokale ondernemers om onze kennis over die barrières te vergroten zodat we toe kunnen werken naar een duurzamer terrein. We hebben de problemen geïdentificeerd en een toekomstbestendig plan voorgesteld om deze het hoofd te bieden. De resultaten zullen niet alleen de ondernemers op Schieoevers helpen, maar iedereen die op zoek is naar manieren om bedrijventerreinen duurzamer te maken.

Datum:

Augustus 2021 - april 2022

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

De ondernemers op bedrijventerrein Schieoevers in Delft willen graag duurzamer zijn, maar staan voor een hoop horden. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld zonnepanelen, maar kunnen de overtollige opgewekte energie maar moeilijk delen met hun buren. Huidige wetgeving maakt dat ingewikkeld, en de financiële voordelen zijn beperkt. Hoe kunnen we deze bedrijven helpen om hun locatiespecifieke uitdagingen met betrekking tot de energietransitie aan te gaan? Hoe kunnen ze collectief duurzamer worden?

2

Aanpak

We hebben uitgezocht hoe een lokale energiemarkt de bedrijven kan helpen. Het was essentieel om het probleem grondig te analyseren, dus combineerden we een energie-, wetgevings- en financieel standpunt, om er zeker van te zijn dat we ondernemers aan boord konden krijgen. Twee enthousiaste studenten van de plaatselijke Haagse Hogeschool hebben 13 bedrijven op Schieoevers geïnterviewd. Uit deze interviews hebben we informatie gewonnen over de uitdagingen die ondernemers zien met betrekking tot de energietransitie en collectieve duurzaamheid, en hun beeld van de toekomst. Daarnaast hebben de meeste geïnterviewde bedrijven inzage gegeven in hun energiegegevens. Deze combinatie van interviews en marktkennis gaf ons een gedetailleerde blik op de situatie.

3

Resultaat

Op basis van de inzichten van lokale ondernemers konden we de energetische en financiële voordelen van een lokale energiemarkt bepalen. Onze inspanningen leverden een plan voor de toekomst op. We adviseerden de gemeente om bedrijven te helpen hun eigen Energy Service Company te beginnen en om verdere stappen te ondernemen op de weg naar duurzaamheid met een gedeeld zonnepark of gedeelde mobiliteit in de vorm van elektrische voertuigen.

Deze casus heeft ons inzicht en een roadmap voor de toekomst opgeleverd. Nu weten BKS, de gemeente Delft, de metropoolregio Rotterdam/Den Haag en de provincie Zuid-Holland wat er nodig is om te komen tot een slim energiesysteem dat werkt voor onze specifieke situatie. We weten welke stappen we moeten nemen, hoeveel tijd we moeten reserveren en met wie we moeten samenwerken.

Ronald Dijkgraaf, Projectleider Energiebesparing

Questions? Contact us!

Contact us