an aerial view of a large solar farm.

Lokale vraag en aanbod realtime balanceren om capaciteitsgrenzen netwerk te beheersen

Het Schiphol Trade Park (STP) is een groot knooppunt voor bedrijven en logistiek naast de internationale luchthaven Schiphol in Amsterdam. In oktober 2020 werd het gebied tot ‘rood gebied’ voor congestie verklaard door de lokale netbeheerder Liander. Dit betekent dat er geen verdere transportcapaciteit beschikbaar zou komen op het stroomnet dat het gebied voorziet – een groot risico voor de voortdurende vastgoedontwikkeling op STP. In reactie hierop heeft onze klant en eigenaar van het gebied, de Schiphol Area Development Company (SADC) Spectral opdracht gegeven om STELLAR te implementeren als oplossing voor de overbelasting op het net.

Datum:

September 2021 - Present

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Tegen de tijd dat lokale bedrijven en vastgoedontwikkelaars in de regio bericht kregen dat ze de gevraagde netcapaciteit niet gingen krijgen, was de bouw van vele grote distributiecentra, productiefaciliteiten en andere gebouwen al een eind op weg. De eerste reactie van de ontwikkelaars was om hun eigen individuele energievoorziening veilig te stellen – en ondanks dat er aanzienlijke hoeveelheden zonnecellen gepland waren op de daken van alle gebouwen zouden ze daarvoor afhankelijk zijn van gas en noodaggregaten op diesel als hun voornaamste energiebron. De meeste gebouwen zouden moeten worden uitgerust met een door gas aangedreven krachtcentrale en vrijwel gedwongen als een eiland moeten functioneren om in hun stroombehoefte te kunnen voorzien. Tot overmaat van ramp zat de congestie op Schiphol Trade Park niet alleen in de richting van gebruik uit het netwerk, maar ook in die van toelevering (uit zonne-energie). Dit betekende dat de capaciteitsgrenzen van het net in beide richtingen beheerst zouden moeten worden voor elke individuele keten van stroomvoorziening in het gebied, evenals voor het voornaamste verdeelstation.

2

Aanpak

Dit is een gezamenlijk project van STELLAR en Grid Edge Consulting. In eerste instantie hebben we gekeken naar een bredere waaier aan mogelijke richtingen om het congestieprobleem op te lossen, waaronder de mogelijkheid van een privaat micronetwerk voor het STP. Vanwege de grote tijdsdruk en de talloze juridische complexiteiten die met het realiseren van een privaat netwerk gemoeid zijn, hebben we ervoor gekozen om onze inspanning te richten op samenwerking met de netbeheerder, Liander, om mogelijkheden te verkennen die ons in staat stellen om het gebruik van het bestaande publieke stroomnet te optimaliseren, binnen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving. Na een intensief proces, in nauwe samenwerking met SADC, Liander en de ontwikkelaars op STP, werd het idee van een ‘Virtueel Net’ geboren. Het ‘Virtuele Net’ vertegenwoordigt een innovatieve aanpak, die cutting-edge techniek, nieuwe manieren van governance en op maat gemaakte bedrijfsmodellen omspant, teneinde de lokale STP-bedrijven in staat te stellen om de beperkte capaciteit van Lianders stroomnet te kunnen delen.

3

Resultaat

In plaats van dat elk gebouw ging fungeren als een eiland, en zodoende onnodig significante hoeveelheden gas zou gaan verbranden, stelt de oplossing van het ‘VirtueleNet’ alle gebouwen in het gebied – waarvan sommige transportcapaciteit hebben gekregen, en andere niet – in staat om gegroepeerd te worden alsof ze één gigantische aansluiting op het net hebben. Aangezien gebouwen vaak maar een fractie gebruiken van de capaciteit die ze aanvragen, kunnen de gebouwen die geen transportcapaciteit toegewezen hebben gekregen, gebruik maken van de ‘vrije ruimte’ op het net – dit betekent dat tot wel 90% minder gas wordt verbruikt ten opzichte van het scenario waarin elk gebouw als een onafhankelijk eiland fungeert. STELLAR is geïmplementeerd om de technologische magie uit te voeren die optimaal gebruik van Lianders netwerk mogelijk maken. Elk STP-gebouw is uitgerust met een van Spectrals aansturingsmodules, die slimme meters uitlezen en behind-the-meter assets aansturen, waaronder zonnecellen, batterijen en gasgeneratoren om de real-time balans tussen vraag en aanbod te handhaven. Daarnaast zorgt de financiële administratiemodule van STELLAR voor het uitrekenen van wie wat moet betalen, waarvoor, en wanneer, door middel van geavanceerde algoritmes die zijn verbonden aan de data-outputs van het centrale netbeheerssysteem.

Tijdens mijn hele 35-jarige carrière heb ik nog nooit een technologieleverancier gezien die zo goed is als Spectral.

Jos de Bruin, Programmamanager Duurzame Gebiedsontwikkeling & Energietransitie

Questions? Contact us!

Contact us