two tall buildings sitting next to each other on the side of a road.

Community Smart-Grid

Schoonschip is een drijvende woongemeenschap in Amsterdam-Noord die uit 46 huishoudens bestaat en gebaseerd is op een holistische aanpak van duurzame stedelijke ontwikkeling. Eén van de meest indrukwekkende kenmerken van het project is de slimme micro-grid, wat de gemeenschap in staat heeft gesteld om zijn eigen energieleverancier en netbeheerder te zijn, dankzij een speciale experimenteerregeling van het Ministerie van Economische Zaken. De Schoonschip-smart-grid heeft slechts één gedeelde verbinding met het elektriciteitsnet, en de infrastructuur achter die meter is eigendom van de gemeenschap.

Dit is een STELLAR-project. Elke boot heeft een eigen batterijsysteem, warmteopslag, slimme warmtepomp, zonneboilers en zonnepanelen. Al deze instatllaties zijn verbonden met STELLAR. Het softwareplatform zorgt ervoor dat de lokale energiebalans geoptimaliseerd wordt en dat er peer-to-peer energie uitgewisseld kan worden. De energie-installaties bij Schoonschip worden hiernaast ook geaggregeerd met andere, grootschalige zonne- en windparken (inclusief opslag) tot een Virtual Power Plant waarmee het Europese elektriciteitsnetwerk gebalanceerd kan worden. Deze hernieuwbare bronnen nemen daarbij ook de plek in van traditionele energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen. Schoonschip is een concrete, praktische case study die laat zien dat prosumers een actieve rol kunnen spelen in de duurzame energietransitie. Voor zover wij weten is het Schoonschip Smart Grid het meest innovatieve residentiële smart grid ter wereld.

De ontwikkeling van de smart gridtechnologie bij Schoonschip was een kerntaak van het “Grid Friends”-initiatief, een samenwerkingsproject van Spectral, de Schoonschipgemeenschap, CWI, en Fraunhofer Institute (een vooraanstaand Duits onderzoeksinstituut). Het Schoonschip smart grid is al sinds 2018 operationeel. De innovaties die Schoonschip mogelijk maakten waren de start van verdere innovaties, zoals onder andere baanbrekende virtuele net bij het Schiphol Trade Park.

Datum:

2018

Klant:

Partners:

1

Questions? Contact us!

Contact us