< Back to cases

Zwanendal: het potentieel van hernieuwbare assets ontketenen binnen netwerkbeperkingen voor maximaal financieel rendement

Decorative border

Opbrengsten van duurzame assets optimaliseren op de onbalansmarkt met een stringente netbeperking

Op windpark Zwanendal bij Petten hebben we gewerkt aan het combineren van een hoop duurzame assets tot een verenigd en intelligent systeem. Onze innovatieve software combineert moeiteloos drie verschillende soorten assets (een windturbine, een zonnepark en een batterij), wat resulteert in een raamwerk dat intelligent en dynamisch is, zich aan netbeperkingen houdt en Greenchoice ongekende controle geeft. Spectral transformeert de duurzame energie-omgeving door de noodzaak weg te nemen om fysieke grenzen te beheren en biedt een game-changing methode voor het maximaliseren van de financiële opbrengsten van duurzame assets op de onbalansmarkt.

Datum:

November 2022 - heden

Klant:

Partners:

1

Uitdaging

Dit project bevatte een aanzienlijke uitdaging: het combineren van vele assets in een verenigd en intelligent systeem, en tegelijk het hoogste niveau van datakwaliteit garanderen om consistent netbeperkingen in acht te nemen. Het goed draaien en optimaal presteren van de geïntegreerde assets hing af van het bereiken van deze delicate balans. Ons STELLAR-team heeft hard gewerkt aan het maken van betrouwbare methodes om data te verzamelen door middel van cutting-edge technologie voor sensoren en data-analyse. We creëerden een solide basis voor het intelligente systeem dat accurate aansturing mogelijk maakt en efficiënte toepassing van de duurzame assets door de verzamelde informatie nauwgezet te controleren. Op het gebied van duurzame energie biedt Spectral een gerespecteerde en betrouwbare oplossing dankzij onze eeuwigdurende toewijding aan precisie en naleving van beperkingen.

2

Aanpak

Spectral begon met een sterke strategie van het controleren van verzamelde data aan de hand van overlappende systemen om de juistheid te garanderen. We voerden een grondige analyse uit waar ook bij hoorde dat we de verzamelde data vergeleken met betrouwbare bronnen binnen de netarchitectuur door het naadloos integreren van datastromen uit de onderling verbonden assets. Deze nauwgezette valideringsprocedure is een essentiële stap in de kwaliteitscontrole, en stelt ons in staat om elke afwijking, uitschieter of inconsistentie te detecteren. Alleen accurate en betrouwbare data zijn gebruikt om netbeperkingen in acht te nemen als verschillen werden gedetecteerd en gemarkeerd voor verder onderzoek.

3

Resultaat

Spectral heeft de betrouwbaarheid van het systeem verbeterd door deze strategie te gebruiken, die ook real time inzichten biedt en pro-actieve reactiemogelijkheden. Hierdoor worden duurzame assets precies aangestuurd, waardoor hun financiële opbrengsten op de onbalansmarkt worden geoptimaliseerd met inachtneming van strenge netbeperkingen.

Questions? Contact us!

Contact us